• AVG/GDPR Proof Website of Webshop

AVG/GDPR Proof Website of Webshop

De noodzaak van een AVG/GDPR-compliant website

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De vernieuwde vereisten van deze privacywet hebben veel gevolgen voor ondernemingen. De privacyrechten van betrokkenen zijn versterkt en uitgebreid. Dat betekent dat verschillende plichten van ondernemingen zijn toegenomen. Gevolg? Aangepaste werkwijzen!

Wat is AVG/GDPR-compliant?

Uw website is op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU verplicht om gebruikers van binnen Europa controle te geven over de activering van cookies en trackers die hun persoonsgegevens verzamelen.

De aangepaste wetgeving stelt onder andere dat mensen hun eigen contactgegevens kunnen laten verwijderen wanneer zij dat willen. Bedrijven mogen niet meer zomaar alle data die zij ontvangen opslaan. Dat moet volgens een aangepast stramien binnen een veilige online omgeving. Bedrijven moeten AVG/GDPR-compliant functioneren, zodat zij vertrouwen scheppen bij de klant. Daarnaast kan er een flinke boete gegeven worden als ondernemingen zich niet houden aan de vernieuwde vereisten.

Wat zijn de rechten van de websitebezoeker volgens AVG/GDPR?

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, hebben websitebezoekers het recht om:

  • Toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren.
  • Onjuiste of valse gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • De verwijdering van de gegevens te vragen indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, of indien ze op illegale wijze werden verzameld.
  • In bijzondere gevallen de gegevensverwerking te beperken.
  • De gegevens overdragen.
  • Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking, tenzij er zwaarwegende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name wanneer de reden een handhaving van wettelijke aanspraken is.
  • Contact opnemen met het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens of een beroep op de rechter doen.

Werken volgens AVG/GDPR

Wat moet er nou gebeuren om AVG/GDPR-compliant te werken? Onze specialisten weten precies hoe uw website ingericht moet worden, volgens de laatste vereisten. Wij nemen u deze zorg graag uit handen en ontwikkelen alleen online omgevingen die totaal AVG/GDPR-compliant in te vullen zijn!

Sigma Solutions levert een totaalpakket

De GDPR wetgeving is belangrijk om te volgen, anders riskeert u een hoge boete. Uw bedrijf moet processen gaan inrichten om AVG/GDPR compliant te zijn. Maar hoe weet u zeker of uhet goed doet en hoe voorkomt u een boete en gezichtsverlies?

Sigma Solutions weet precies hoe u uw website moet inrichten om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving. Maar bij ons stopt het niet bij AVG/GDPR optimalisatie. Als Online Business Partner denken wij strategisch mee over bedrijfsdoelstellingen en inhoud en werken ook de plannen volledig voor u uit. Wilt u meer weten over een AVG/GDPR proof website of webshop of over de diensten die wij leveren? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Open Nieuwsbrief Inschrijving Footer

E-book

Zo wordt uw website een lead generator 
In 3 stappen uw website van visitekaartje naar salesfunnel

Download het E-book â€º