Plichten van organisaties onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geschreven door: op zondag 20 mei 2018

Leestijd: 2 minuten

Met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er nog maar één privacywetgeving die voor de hele Europese Unie gaat gelden. De strengere wet gaat gelden voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De rechten van betrokken worden vanaf 25 mei 2018 versterkt en uitgebreid. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen daarentegen de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat organisaties moeten kunnen aantonen dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG.

Door de nieuwe wetgeving worden organisaties gedwongen om goed na te denken over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Organisaties moeten kunnen aantonen dat er organisatorisch en technische maatregelen zijn genomen om de verwerkingen zo goed mogelijk te beschermen. Volgens de AVG zijn de volgende maatregelen verplicht:

  1. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
  2. Het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking;
  3. Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
  4. Voldoen aan privacy by design en privacy by default;
  5. Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wanneer gegevens worden verwerkt die een hoog privacyrisico hebben;
  6. Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

De eerste vier maatregelen gelden voor alle organisaties. De laatste twee maatregelen zijn afhankelijk van o.a. de kernactiviteiten van de organisatie. Inventariseer op Autoriteit Persoonsgegevens of een het uitvoeren van een DPIA of het aanstellen van een FG van toepassing is voor uw organisatie.

Wanneer Autoriteit Persoonsgegevens erom vraagt, bent u als organisatie verplicht om verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen. Daarom is het belangrijk dat zowel uw online als offline activiteiten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de AVG. Wilt u weten hoe uw organisatie voldoet aan de AVG? Lees dan in deze blog waar u allemaal rekening mee moet houden.


Open Nieuwsbrief Inschrijving Footer

E-book

Zo wordt uw website een lead generator 
In 3 stappen uw website van visitekaartje naar salesfunnel

Download het E-book â€º