5 Webdevelopment Trends voor 2015

Geschreven door: op zondag 11 januari 2015

Leestijd: 5 minuten

Januari is de maand van de lijstjes en de trends. Zo ook voor Sigma Solutions. Wij hebben de trends die wij zien opgesplitst in 2 onderwerpen:

 1. Online Marketing Trends voor 2015;
 2. En dit item, Webdevelopment Trends voor 2015;

5_webdevelopment_trends.jpg

Koppelingen, Koppelingen, Koppelingen

Steeds meer bedrijven besluiten om (een deel van) hun backoffice systemen te upgraden naar systemen die in de cloud staan èn die de mogelijkheid hebben om (semi) realtime informatie uit te wisselen met andere systemen. ERP, CRM en financiële systemen bevatten een schat aan data over assortiment en klantgedrag. Door de data uit deze systemen met elkaar en met frontoffice systemen (zoals een website of webshop) te koppelen kunnen business opportunities inzichtelijk worden gemaakt.

Bij het maken van de koppelingen zal vaak een beroep worden gedaan op de (web) developer. Deze heeft dan een aantal uitdagingen:

 1. Businesskennis: de developer moet over kennis van de processen en business van de klant beschikken om de juiste oplossingen te kunnen realiseren. Het volgen van cursussen zoals bedrijfskunde of bedrijfseconomie is in sommige gevallen een must.
 2. Systeembronnen: het bewerken en verwerken van grote hoeveelheden data vraag veel systeembronnen. Microsoft Azure, Amazon Web Services en andere cloud platformen hebben in ieder geval de beschikking over een grote hoeveelheid rekenkracht en opslag.

To SCRUM or not to SCRUM

Over Scrum is online genoeg te vinden. Anno 2015 zou elk website realisatieproject volgens (een interpretatie) van deze software ontwikkelmethodiek moeten verlopen. Reden? Optimale aansluiting tussen de wensen van de opdrachtgever en hetgeen door de ontwikkelaar wordt gerealiseerd. Wat weer resulteert in snellere doorlooptijden, hoger rendement (lagere kosten en eerder beginnen me terugverdienen) en een samenwerking die voor alle betrokkenen beter voelt.

Enkele aandachtspunten:

 1. Zorg ervoor dat sprints nooit langer dan een week duren. Iets wat altijd kan worden gerealiseerd door (1) de scope van de sprint te verkleinen of (2) meer ontwikkelcapaciteit in te schakelen.
 2. Zorg ervoor dat de producteigenaar en de ontwikkelaar(s) wekelijks overleg hebben, bij voorkeur face to face (fysiek hoeft niet).
 3. Wees als opdrachtgever volledig open over (lange termijn) doelstellingen en strategie.

Continuous Delivery & Automatic Deployment

Bij grote organisaties en ontwikkeltrajecten is het automatisch uitrollen van updates op basis van vooraf gedefinieerde tests al langer gebruikelijk. Door het steeds breder beschikbaar worden van betaalbare oplossingen wordt het voor kleinere ontwikkeltrajecten ook mogelijk om geautomatiseerd updates uit te rollen. Iets wat weer tot gevolg heeft dat dit ook vaker kan gebeuren.

Voordelen van deze ontwikkeling:

 1. Minder kans op fouten, doordat het proces van testen en uitrollen volledig wordt geautomatiseerd;
 2. Vaker uitrollen van updates, doordat het proces van uitrollen geen extra tijd kost;
 3. Lagere kosten (let op! het inrichten van een automatic deployment proces vraagt wel een investering);

Aandachtspunten:

 1. Het inrichten van een automatic deployment proces vraagt een zekere startinvestering;
 2. Er moet al gebruik worden gemaakt van een ingericht versiebeheersysteem.

De Cloud

De opkomst van Microsoft Azure, Amazone Web Services en Open Stack zorgen voor een aantal ontwikkelingen:

 1. Fysieke servers (hardware) bestaan vanuit het perspectief van een developer niet meer. Alle bronnen die nodig zijn kunnen virtueel (code-based) worden aangemaakt en aangestuurd;
 2. Kostenstructuren veranderen:
  1. De initiële investering in hardware is vervangen door iets hogere doorlopende kosten (er moet immers nog wel betaald worden voor de hardware);
  2. De kosten voor beheer veranderen. Doorlopend mensenwerk voor beheer en updates wordt vervangen door het inrichten van een geautomatiseerde deployment systeem.

Wat zijn de voordelen voor webdevelopment?

 1. Alle ingrediënten (resources en monitoring) die nodig zijn om een applicatie te aller tijde te laten performen kunnen via code worden bestuurd.
 2. Er is een compleet nieuw ontwikkelterrein om kennis van op te doen.

The Device War

Begin 21ste eeuw kenden wij in webdevelopment-land een zogenaamde ‘browserwar’ dat ging om een strijd tussen Netscape, Internet Explorer en enkele andere browsers. Een tijd waarin de gemiddelde webdeveloper veel tijd moest besteden aan het voor een browser optimaliseren (lees: werkend maken ;) ) van gerealiseerd functionaliteit (Microsoft Internet Explorer, vandaag de dag goede browser werd toen der tijd ook wel internet exploder genoemd). Aan het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw werd het op het ‘browserfront’ wat rustiger, vooral omdat de meeste browsers zich aan de webstandaarden gingen houden. Anno 2015 is er een nieuwe ‘war’ aan het ontstaan, die van de devices. Dit is het gevolg van de trend dat internetgebruikers via een steeds groter aantal apparaten het internet browsen. De uitdagingen:

 1. Besturingssystemen: om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die de nieuwste generatie apparaten biedt moet een webdeveloper rekening houden met tenminste 2 en in het ideale geval 3 besturingssystemen, namelijk iOS (Apple), Android (Google) en Windows (Microsoft).
 2. Schermgrootten: met de komst van smartphones en de opkomende trend van de wearables (o.a. smart watches en glasses) moet een website op steeds meer schermgroottes werken. Het realiseren van een responsive User Interface wordt dus een steeds grotere uitdaging.
 3. Snelheid: ‘hoe kleiner het apparaat, hoe minder rekenkracht’ is een redelijke stelregel en heeft impact op het developmentproces.

Ten Slotte

Uiteraard is de situatie van elk bedrijf, iets wat resulteert in bedrijfsspecifieke uitdagingen. Behoefte aan inzicht over de online rendement kansen van jouw bedrijf? Neem contact op met Fabian van Knijff, f.vanknijff@sigmasolutions.nl of 072 5345 888.


Open Nieuwsbrief Inschrijving Footer

E-book

Zo wordt uw website een lead generator 
In 3 stappen uw website van visitekaartje naar salesfunnel

Download het E-book â€º