Subqueries in SOLR

Geschreven door: op zondag 23 juni 2019

Leestijd:

Met behulp van SOLR kan je snel gegevens ophalen en vertonen op je website of in je applicatie. Informatie in SOLR wordt opgeslagen in objecten die documents worden genoemd. Een document is niet genest: elk eigenschap van een document (een field) is een type veld, maar nooit een ander document.

Als je gegevens ophaalt uit SOLR, dan krijg je deze kortom niet-genest terug, ook al zijn de gegevens in je business model wel genest. Als voorbeeld zou je pagina’s kunnen hebben met daarin afbeeldingen. Dit model XML-achtig beschreven als:

<page>
       <images>
              <image />
              <image />
       </images>
</page>

In je database zouden dit waarschijnlijk (maar niet noodzakelijk) twee verschillende tabellen zijn, zeg pages en images, en de images-tabel heeft een verwijzing naar pages via page_id. Je applicatielaag koppelt deze object, bijvoorbeeld in C#:

List<Image> Images;

Page.Image.FirstOrDefault();

In SOLR is deze manier van relaties niet beschikbaar. Daar zie je iets als:

{
    "page_id":1,
    "item_type":"page",
    "id":"1308eb79-8336-4dbf-aa47-b9234504ab46",
    "_version_":1637117683543572480},
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"page",
    "id":"78ca2798-8d15-4980-9e30-f5414c068846",
    "_version_":1637117712127754240},
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"image",
    "id":"acbb7243-11c4-42f3-8021-6b4267600c76",
    "_version_":1637117720442961920}]
 }

Wil je alle pagina’s ophalen? Dan geven we als filter query op “item_type:page”:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":0,
  "params":{
   "q":"*:*",
   "fq":"item_type:page",
   "_":"1561278187397"}},
 "response":{"numFound":2,"start":0,"docs":[
   {
    "page_id":1,
    "item_type":"page",
    "id":"1308eb79-8336-4dbf-aa47-b9234504ab46",
    "_version_":1637117683543572480},
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"page",
    "id":"78ca2798-8d15-4980-9e30-f5414c068846",
    "_version_":1637117712127754240}]
 }}

Maar nu wil je uiteraard ook de gekoppelde afbeeldingen hebben per pagina. Je zou in applicatielaag door pagina’s kunnen loopen en dat per pagina een nieuwe query kunnen doen:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":4,
  "params":{
   "q":"*:*",
   "fq":["item_type:image",
    "page_id:2"],
   "_":"1561278988417"}},
 "response":{"numFound":1,"start":0,"docs":[
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"image",
    "id":"acbb7243-11c4-42f3-8021-6b4267600c76",
    "_version_":1637117720442961920}]
 }}

Dit is natuurlijk niet erg efficiënt. Het zou mooi zijn als je de data wel al genest terugkrijgt, zodat je maar één query hoeft uit te voeren. SOLR heeft hier een oplossing voor: subqueries.

Met de parameter fl geef je aan welke velden je terug wilt geven: fl=page_id,item_type. Wil je een subquery definiëren, dan geef je die op als veld: fl=page_id,item_type,images:[subquery]:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":0,
  "params":{
   "q":"*:*",
   "fl":"page_id,item_type,images:[subquery]",
   "fq":"item_type:page",
   "_":"1561278988417"}},
 "response":{"numFound":2,"start":0,"docs":[
   {
    "page_id":1,
    "item_type":"page",
    "images":{"numFound":0,"start":0,"docs":[]
    }},
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"page",
    "images":{"numFound":0,"start":0,"docs":[]
    }}]

 }}

Afbeeldingen zijn nu een subquery per teruggegeven document, met als alias images. Alleen weet SOLR nog niet wat dat betekent, images, en dus zijn ook hier queries en filter queries nodig. Hiervoor gebruik je images.q en images.fq:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":0,
  "params":{
   "q":"*:*",
   "images.fq":"item_type:image",
   "fl":"page_id,item_type,images:[subquery]",
   "images.q":"*:*",
   "fq":"item_type:page",
   "_":"1561278988417"}},
 "response":{"numFound":2,"start":0,"docs":[
   {
    "page_id":1,
    "item_type":"page",
    "images":{"numFound":1,"start":0,"docs":[
      {
       "page_id":2,
       "item_type":"image",
       "id":"acbb7243-11c4-42f3-8021-6b4267600c76",
       "_version_":1637117720442961920}]
    }},
   {
    "page_id":2,
    "item_type":"page",
    "images":{"numFound":1,"start":0,"docs":[
      {
       "page_id":2,
       "item_type":"image",
       "id":"acbb7243-11c4-42f3-8021-6b4267600c76",
       "_version_":1637117720442961920}]
    }}]
 }}

Nu heb je echter aan alle pagina’s alle afbeeldingen gekoppeld, je moet dus op de een of andere manier een afbeelding koppelen aan een specifieke pagina. In het model hierboven heeft een image een page_id, waarmee wordt aangegeven aan welke pagina deze is gekoppeld. Om documenten aan elkaar te koppelen in een subquery, gebruik je het volgende als query van de subquery: {!terms f=page_id v=$row.page_id}". Daarnaast worden nu alle velden teruggegeven, dat kan ook anders met images.fl:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":0,
  "params":{
   "q":"*:*",
   "images.fq":"item_type:image",
   "fl":"page_id,images:[subquery]",
   "images.q":"{!terms f=page_id v=$row.page_id}",
   "images.fl":"item_type,page_id",
   "fq":"item_type:page",
   "_":"1561276798777"}},
 "response":{"numFound":2,"start":0,"docs":[
   {
    "page_id":1,
    "images":{"numFound":0,"start":0,"docs":[]
    }},
   {
    "page_id":2,
    "images":{"numFound":1,"start":0,"docs":[
      {
       "page_id":2,
       "item_type":"image"}]
    }}]
 }}

Nu heb je met één query alle pagina’s en gekoppelde afbeeldingen. In bovenstaande voorbeelden ontbreken uiteraard nuttige velden als url en image_id; deze kan je eenvoudig toevoegen via de fields parameter (<subquery>.fl).


Andere blogartikelen

 • Het gebruik van await in C#

  Geschreven door: op zaterdag 28 maart 2020

  Binnen applicaties kunnen soms functies voorkomen die lang nodig hebben om te voltooien. Denk bijvoorbeeld aan een call naar een API van een derde partij die veel data teruggeeft die verwerkt moet wor ...

  Bekijk het artikel »
 • Het gebruik van de SemaphoreSlim class in C#

  Geschreven door: op zaterdag 28 maart 2020

  Webapplicaties kunnen meerdere calls vanuit meerdere plekken verwerken zonder dat deze requests op elkaar moeten wachten. Maar soms heb je te maken met een usecase waar je helemaal niet wilt dat funct ...

  Bekijk het artikel »
 • SQL en het gebruik van JOIN

  Geschreven door: op zaterdag 28 maart 2020

  Binnen SQL heb je verschillende manieren om tabellen met elkaar te koppelen om zo data uit beide tabellen terug te krijgen in de resultaten. Maar wat houdt elk van deze joins in?Verschillende typenE ...

  Bekijk het artikel »
Bel 072 5345 888
Meer dan 40 bedrijven vertrouwen op ons
Onze Middelen en Technologieën
microsoft silver partner
Adobe partner
fd-gazellen-2018.jpg
Google analytics
partners-logo.jpg
Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten