5 Tips om een Website Project Succesvol te maken in 2015

Geschreven door: op zondag 11 januari 2015

Leestijd: 5 minuten

Anno 2015 hebben de meeste bedrijven hun eerste stapjes op het internet al genomen. Deze eerste stapjes bestaan, zeker in de technische B2B, nog veel uit het hebben van een online brochure. Een website die is gebouwd ‘omdat het moet’ of ‘omdat de concurrent er ook één heeft’. Met het almaar toenemend gebruik van internet is voor veel bedrijven het moment aangebroken om de business verder te ontwikkelen met behulp van het online kanaal. Het realiseren en succesvol maken van een nieuwe website is een logisch onderdeel van deze activiteiten.

Hieronder een vijftal tips die ingaan op het succesvol maken van het realisatie project (de bouw van de nieuwe website) en het traject om de website tot een succes te maken.

5_tips_website_succesvol.jpg

Definieer en deel de online strategie

‘Bezint eer ge begint.’ Stel samen met de interne betrokkenen een online strategie op, denk daarbij aan onderwerpen als:

 1. Geografie en demografie: welke doelgebieden en doelgroepen zijn er?
 2. Communicatie en visuele identiteit: in welke stijl wordt met de doelgroepen gecommuniceerd?
 3. Afstemming met business strategie: in hoeverre heeft de business (of hebben relevante business units) een strategie die aansluit bij of versterkt kan worden met de online strategie?
 4. Middelenselectie: welke middelen worden na het website realisatie project ingezet om de website succesvol te maken? Denk hierbij onder andere aan zoekmachineoptimalisatie, online advertising, social, e-mail.
 5. Maak de doelstellingen meetbaar en druk deze uit in financiële metrics: zorg voor aansluiting met de rest van de business. Elke manager begrijpt financiële metrics, terwijl online metrics als bezoekers, conversieratio, openratio, etc. vaak alleen begrepen worden door de online specialisten.

Deel de strategie en doelstellingen met alle leveranciers die betrokken zullen zijn bij het website realisatie project. Beoordeel aanbiedingen op de match tussen doelstelling en uitvoering.

Zorg dat design-, content- en technische specialisten samenwerken

Als de doelstellingen bekend zijn dan zijn er eigenlijk 3 specialismen betrokken bij het website realisatie project. Elke van deze specialisten heeft zijn eigen aandachtsgebieden:

 1. Designers: hoe komt de website er uit te zien (visueel en beeld) en hoe werkt deze?
 2. Content-specialisten: welke content (tekst en beeld) wordt op de website gepubliceerd.
 3. Techniek: hoe werkt de website, hoe zorgen we ervoor dat de website voor alle doelgroepen in alle doelgebieden en op alle relevante devices goed werkt.

Met als uitgangspunt dat de drie specialismen hetzelfde (strategische) doel nastreven heeft elk van hen een eigen invalshoek op overlappende delen van het website realisatie project. Zo hebben de designers en de content-specialisten elk wat te zeggen over de content van de website en zal de techneut moeten waken dat ideeën realiseerbaar zijn. Kortom, voldoende reden om de drie specialismen gezamenlijk te laten samenwerken.

Heb regelmatig overleg

Hoe beter de afstemming tussen de verschillende stakeholders van een project is hoe succesvoller het eindresultaat zal zijn. Een succesvolle overlegstructuur ziet er als volgt uit:

 1. Alle deelnemers doen mee;
 2. Het overleg vindt op vrijdag(ochtend) plaats zodat kleine probleempjes nog voor het weekend opgelost kunnen worden.
 3. Wekelijks wordt een gerealiseerd onderdeel (of wijziging op een onderdeel) van het websiteproject gerealiseerd en kan dit in  10 – 20 minuten worden besproken.
 4. Iedereen is ‘in beeld’ en aanwezig. Fysieke aanwezigheid is niet nodig (vaak zelfs weinig efficiënt in fileland Nederland).

Randvoorwaarden zijn:

 1. Onderdelen van het websiteproject kunnen altijd binnen een week worden gerealiseerd. Kost het langer om dit onderdeel te realiseren? Splits het onderdeel dan op in kleinere onderdelen of vergroot de capaciteit die beschikbaar is om het onderdeel te realiseren.
 2. Er is één eindverantwoordelijke voor het project, dit kan een persoon uit de eigen organisatie zijn of een externe specialist. Zorg er in ieder geval voor dat deze persoon zich (relatief) onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de specialisten.

Begin tijdig met het produceren van content

Het ontbreken van kwalitatieve content (tekst en beeld) is een beperkt zichtbare maar wel invloedrijke factor op het succes van een website. Wat veel gebeurt:

 1. Aan het begin van het website realisatieproject is nog niet geheel duidelijk wat de inhoud gaat worden. Hierdoor ontstaan problemen bij het inrichten van de navigatie (te weinig ruimte) of wordt een onvolledig beeld gegeven van het bedrijf.
 2. Er wordt pas begonnen met het produceren van content als de website functioneel klaar is, waardoor kostbare tijd verloren gaat.
 3. De content die is geproduceerd sluit niet aan bij de verwachtingen van de suspect; er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met online vindbaarheid en call2action.
 4. De website wordt gelanceerd met een beperkte hoeveelheid content, wat ervoor zorgt dat de online vindbaarheid en conversie niet optimaal zullen zijn.

Zorg er dus voor dat:

 1. Aan het begin van het traject, voor elke (taal)versie van de website een contentplan aanwezig is. Baseer dit contentplan op onder andere een zoekwoordenonderzoek.
 2. Begin tijdig (direct na validatie van het contentplan) met het produceren en verzamelen van content.
 3. Let bij het produceren van content op het doel ervan. Content gericht op online conversie is anders dan content gericht op online vindbaarheid.

Evalueer en verbeter

Nadat de website is gelanceerd wil je deze succesvol maken en houden. Onderdelen van dit proces zijn:

 1. Evalueren hoe het realisatieproject is verlopen. Welke verbeterpunten zijn er voor de verschillende betrokkenen. Alle partijen zullen nodig zijn bij het traject om de website succesvol te maken en te houden.
 2. Zorg ervoor dat bezoekersgedrag optimaal meetbaar is, iets wat je doet met ingerichte web analytics software.
 3. Start met de online marketing middelen, verbeter deze op basis van gerealiseerde resultaten.

Ten Slotte

Aan de slag met een website? Neem voor een verhelderend en vrijblijvend gesprek contact op met Fabian van Knijff, 072 5345 888 of f.vanknijff@sigmasolutions.nl


Open Nieuwsbrief Inschrijving Footer

E-book

Zo wordt uw website een lead generator 
In 3 stappen uw website van visitekaartje naar salesfunnel

Download het E-book â€º