Databasetabellen updaten met MERGE

Geschreven door: op donderdag 27 november 2014

Leestijd:

Hoe zorg je ervoor dat je website of webshop optimaal blijft presteren? In ieder geval dien je de hulpmiddelen die je hebt, op de juiste wijze te gebruiken. Juist gebruiken houdt ook in de juiste hulpmiddelen gebruiken voor een bepaald e taak. Vaak wordt de processorkracht van de applicatieserver gebruikt om databases bij te werken, terwijl dat veel efficiënter kan via de databaseserver zelf.

Hieronder leg ik uit hoe je gebruik kunt maken van de kracht van de databaseserver zelf om databasetabellen te updaten, met bijvoorbeeld data die je al eerder hebt geïmporteerd, zodat de applicatieserver –en dus je website of webshop- geen onnodige problemen ondervindt.

In SQL kan je rows updaten via UPDATE, aanmaken via INSERT en verwijderen met DELETE. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een BULK INSERT, wil je deze acties echter conditioneel kunnen uitvoeren: INSERT als een rij, bijvoorbeeld een product, nog niet bestaat, UPDATE als deze wel al bestaat, en DELETE wanneer de rij niet meer voorkomt in de nieuwe gegevens.

Dit kan van pas komen bij het importeren van producten in een webshop, bijvoorbeeld.

In dat geval kan je gebruik maken van MERGE. Met MERGE geef je een doeltabel op, waarvan de rijen aangepast moeten worden, en een brontabel, waarin de brondata staan. Op basis van aanwezigheid in doel- en/of brontabel, kan je bepalen welke actie moet worden uitgevoerd.

Werking MERGE

Een simpele MERGE-statement ziet er als volgt uit:

MERGE @DoelTabel as TargetUSING @BronTabel as Source   ON(Target.id = Source.id)WHEN MATCHED THEN   UPDATE SET Target.dateUpdate = GETDATE();

Eerst wordt aangegeven welke tabel gebruikt wordt als doeltabel (@DoelTabel in dit geval) en welke als brontabel. Beide tabellen krijgen een alias waarnaar verwezen wordt verderop in de code.

De derde regel geeft aan hoe we bepalen welke rijen in de brontabel overeenkomen met de rijen in de doeltabel. In dit geval beschouwt MERGE de rijen gelijk als de kolom id overeenkomt in beide tabellen.

Let op: dit houdt wel in dat de waarde in id (of welke unieke sleutel ook) maar één keer mag voorkomen in beide tabellen! Als er meer dan één unieke waarde is, dan zal SQL-server een foutmelding genereren.

Hierna wordt gecontroleerd of de derde regel (ON…) een overeenkomst geeft. Als dat het geval is, dus MATCHED, dan wordt de kolom dateUpdate bijgewerkt.

Er zijn twee andere mogelijkheden die uit de test kunnen komen: Een id (of welke andere waarde dan ook) zit wel in Source maar niet in Target, of id zit wel in Target maar niet in Source. In het eerste geval kan je dit opvangen via WHEN NOT MATCHED THEN en dan zal je waarschijnlijk een rij in de doeltabel willen aanmaken via INSERT. De tweede uitkomst vang je af met WHEN NOT MATCHED BY SOURCE en dat kan betekenen dat je de rij wilt verwijderen met DELETE.

Voorbeelden MERGE

Voorbeeldtabellen

/*

   Doeltabel.

 */

DECLARE @DoelTabel TABLE(

   id int,

   name nvarchar(100),

   dateInsert datetime,

   dateUpdate datetime

);


INSERT INTO @DoelTabel VALUES

   (1, 'Product 1', '11-19-2014', '11-19-2014'),

   (2, 'Product 2', '11-19-2014', '11-19-2014')

;

 

SELECT * FROM @DoelTabel;

doeltabel-sql-merge

/*

   Brontabel.

 */

DECLARE @BronTabel TABLE(

   id int,

   name nvarchar(100),

   dateInsert datetime

);


INSERT INTO @BronTabel VALUES

   (1, 'Product 1 - Aangepast', '11-19-2014'),

   (3, 'Product 3', '11-19-2014')

;


SELECT * FROM @BronTabel;

brontabel-sql-merge

UPDATE

Gegeven bovenstaande doel- en brontabellen: Als de simpele MERGE-statement van eerder wordt uitgevoerd, dan zal dat ervoor zorgen dat de naam van Product 1 wordt aangepast en de dateUpdate wordt bijgewerkt:

MERGE @DoelTabel as Target

USING @BronTabel as Source

   ON(Target.id = Source.id)


WHEN MATCHED THEN

   UPDATE SET

      Target.name = Source.name,

      Target.dateUpdate = GETDATE()

;


SELECT * FROM @DoelTabel;

doeltabel-na-update-merge-sql

INSERT

Het product met id 3 staat nu nog steeds niet in de doeltabel, maar wel in de brontabel, dus om deze toe te voegen, gebruik je WHEN NOT MATCHED THEN:

MERGE @DoelTabel as Target

USING @BronTabel as Source

   ON(Target.id = Source.id)


WHEN MATCHED THEN

   UPDATE SET

      Target.name = Source.name,

      Target.dateUpdate = GETDATE()


WHEN 
NOT MATCHED THEN

 
INSERT (id, name, dateInsert, dateUpdate)

 
VALUES(

 
  Source.id,

 
  Source.name,

 
  GETDATE(), --Of Source.dateInsert

 
  GETDATE()

 
)

;


SELECT * FROM @DoelTabel;

doeltabel-na-insert-merge-sql

DELETE

Product 2, dat niet voorkomt in de brontabel, blijft nog steeds staan in de doeltabel. Met WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN wordt deze conditie opgevangen en met DELETE wordt het product verwijderd:

MERGE @DoelTabel as Target

USING @BronTabel as Source

   ON(Target.id = Source.id)


WHEN MATCHED THEN

   UPDATE SET

      Target.name = Source.name,

      Target.dateUpdate = GETDATE()

WHEN NOT MATCHED THEN

   INSERT (id, name, dateInsert, dateUpdate)

   VALUES(

      Source.id,

      Source.name,

      GETDATE(), --Of Source.dateInsert

      GETDATE()

   )


WHEN 
NOT MATCHED BY SOURCE THEN

 
DELETE

;


SELECT * FROM @DoelTabel;

delete-tabel-sql-merge-voorbeeld

Er zijn uiteraard meer manieren om ervoor te zorgen dat je snel je webshop kunt vullen met producten, dit is één van de methoden die wij toepassen voor onze klanten.

Wil je meer weten over het versnellen van je webshopbeheer? Bel of mail dan naar Sigma Solutions voor tips en adviezen.


Andere blogartikelen

 • Performance website hoog houden met behulp van SOLR

  Geschreven door: op maandag 3 december 2018

   Websites van onze klanten bevatten soms tienduizenden pagina’s. Dit zijn pagina’s die betrekking op de diensten die zij leveren en waar zij deze diensten leveren. Deze pagina’s worden gevuld me ...

  Bekijk het artikel »
 • HTML tips voor mail templates

  Geschreven door: op zaterdag 10 november 2018

  Bij het bouwen van een e-mail template binnen HTML komen er veel dingen kijken, ik leg in deze post een aantal basiselementen uit hoe je om moet gaan met de HTML van een mail template, en hoe wij daar ...

  Bekijk het artikel »
 • Documenteer je code

  Geschreven door: op zaterdag 27 oktober 2018

  Documenteren van je code is uiteraard een best practice. De code op zich mag zo beschrijvend mogelijk zijn, zodat de documentatie impliciet is, maar bijvoorbeeld een uitleg over het waarom van een bep ...

  Bekijk het artikel »
Bel 072 5345 888
Meer dan 40 bedrijven vertrouwen op ons
Allrig is de alles in een leverancier binnen de energie-industrie
Aliancys is een toonaangevend wereldwijd bedrijf actief in de verkoop van kwaliteitsharsen
ERIKS is een toonaangevende en innovatieve leverancier aan de procesindustrie en aan machinebouwers, die zowel de rol van specialist als die van brede MRO-leverancier vervult
Industrieel dienstverlener Heinen & Hopman Engineering uit Bunschoten is dé wereldwijde specialist op het gebied van klimaatbeheersing
Handicare is een internationale organisatie die ouderen helpt om hun dagelijks leven gemakkelijker te maken door het produceren van hoogwaardige trapliften
Onze Middelen en Technologieën
microsoft silver partner
Adobe partner
fd-gazellen-2018.jpg
Google analytics
partners-logo.jpg